Mūsu aprīkotās un Valsts meža dienests nodotās specializētās mežu ugunsdzēsības automašīnas šobrīd jau gādā par ugunsdrošību mežos.